Aanbod

De futurascholen groeien, en dat merk je aan ons aanbod. Jaarlijks proberen wij ons studieaanbod bij te stellen en af te stemmen op wat onze leerlingen precies willen. We kiezen voor jouw talent!

In de eerste graad (A- en B-stroom) en in de 2de en 3de graad doorstroom en dubbele finaliteit helpen we je extra om een juiste keuze te maken. Iedere leerling krijgt namelijk een aantal talentenmodules voor het kiezen. Zo ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en wat ze graag doen en kunnen ze zich optimaal b-voorbereiden om verder te studeren.

Overzicht van het aanbod

1ste graad

1A
Cicero (Latijn)
Einstein (Wetenschappen en STEM)
Jobs (Economie en IT)
Leonardo (Kunst en Creatie)
Feel Good (Maatschappij en Voeding)
Shakespeare (Taal en Cultuur)
1B
Beroepencarrousel
2A2B
2A optie Economie en organisatie2B optie Economie en organisatie
2A optie Maatschappij en welzijn2B optie Maatschappij en welzijn
2A optie Moderne talen en wetenschappen2B optie STEM-technieken
2A optie Klassieke talen
2A optie Kunst en creatie

2de graad

StudiedomeinDoorstroom
finaliteit
(aso)
Dubbele finaliteit
(tso)
Arbeidsmarkt finaliteit
(bso)
Maatschappij en organisatieHumane wetenschappenMaatschappij en welzijnZorg en welzijn
Economie en organisatieEconomische wetenschappenBedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
STEMNatuurwetenschappenSchilderen en decoratie
Taal en CultuurModerne talen
Klassieke talenLatijn
SportSportwetenschappen

3de graad

StudiedomeinDoorstroom
finaliteit (aso)
Dubbele
finaliteit (tso)
Arbeidsmarkt
finaliteit (bso)
Economie en organisatieEconomie – moderne talen

Economie – wiskunde
Applicatie- en databeheer (2025-2026)Onthaal; organisatie en sales
Maatschappij en welzijnHumane wetenschappenGezondheidszorgBasiszorg en ondersteuning

7de jaar Kinderzorg

7de jaar Thuis- en bejaardenzorg
STEMWetenschappen – wiskunde

Economie – wiskunde

Latijn – wiskunde
Decoratie en schilderwerken

DUAAL (elektriciteit, bouw, PC-technieken, hout,…
Klassieke talenLatijn – moderne talen

Latijn – wiskunde
Taal en CultuurModerne talen

Latijn – moderne talen

Latijn – wiskunde