OKAN

In Menen vind je ook onze OKAN-afdeling. OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. In de OKAN krijgen jongeren die nog geen Nederlands begrijpen een intensief taalbad voordat ze naar het reguliere onderwijs overstappen.

Alle info omtrent onze afdeling OKAN kan je vinden op OKAN Menen – Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers te Menen (okan-menen.be).

Elke leerling krijgt maximale kansen een degelijke basis te verwerven aan inzichten en vaardigheden om, afhankelijk van de gevolgde richting, de arbeidsmarkt te betreden of een hogere studie aan te vatten. Leerlingen die uit OKAN zijn overgestapt naar het regulier onderwijs worden intensief opgevolgd en krijgen individuele leerbegeleiding om samen met hun klasgenoten de eindmeet te halen.