1 B

1ste graad – 1ste jaar – B-stroom

Voor wie?

Leerlingen die het getuigschrift van het basisonderwijs niet behaald hebben, komen terecht in 1B.

Lessentabel: welke vakken krijg je?

Het eerste jaar B is een aanpassingsjaar. Dat betekent dat de leerlingen tijdens het eerste jaar B de tijd krijgen om zich aan te passen aan het secundair onderwijs. Ze starten met de leerstof op het niveau eind 4de leerjaar en worden bijgewerkt, zodat ze ook alle kennis/vaardigheden opdoen die ze normaalgezien op het einde van de basisschool moeten behalen. Daarnaast voorziet onze school ook in extra leerbegeleiding, sociale vaardigheidstraining én helpen we de leerlingen bij het maken van een keuze voor de verdere onderwijsloopbaan. Dat doen we via de beroepencarrousel, waarin de leerlingen met verschillende beroepenvelden kennis maken.

Na het aanpassingsjaar 1B kunnen de leerlingen alsnog het getuigschrift basisonderwijs behalen en het jaar daarop starten in 1A. Een keuze voor 2B en een traject richting arbeidsmarkt behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De talentenmodules behoren tot de basisvorming. Dat betekent dat alle leerlingen deze modules krijgen. Ze worden projectmatig aangebracht en zijn bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met verschillende interessegebieden en studierichtingen.

Sommige vakken worden in co-teaching gegeven.
Soms worden vakken ook geclusterd (vb. geohistorica, art & act,…). In deze vakken komen verschillende leerinhouden aan bod, maar hebben leerkrachten en leerlingen ook de mogelijkheid om projectmatig en vakoverstijgend te werken.