Welkom

Talent in beweging voor de wereld van morgen

Je hebt gouden handen? Je past wat je leert graag onmiddellijk toe in de praktijk? Kom dan naar ons CLW (Centrum voor Leren en Werken). Het CLW biedt welomlijnde en arbeidsmarktgerichte opleidingen zoals Bouw, Hout, Lassen, Schilder, Verkoop, Verzorging, Horeca, Bakkerij, Elektriciteit, Personenzorg en PC-technicus

Met twee voeten in de realiteit

Elke week heb je twee dagen les en ga je drie dagen werken. Je leert dus ook veel op de bedrijfsvloer. De inhoud van de opleidingen sluit naadloos aan op de arbeidsmarkt. Je behaalt getuigschriften en diploma’s die gelijkwaardig zijn aan die van het voltijds secundair onderwijs

Hecht team

Het Centrum voor Leren en Werken telt campussen in Lendelede, Menen en Kortrijk. Hoewel je maar twee dagen bij ons op school bent, vormen leerkrachten en leerlingen een hecht team. Leren is hier geen competitie of onhaalbare opgave. Leren is ervaren hoe je, samen met ons, vorm aan je toekomst kunt geven. Met goede afspraken zorgen wij voor een positieve schoolsfeer. Respect, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen staan daarbij voorop. Iedereen kan iets. Samen kunnen we alles.

Iets voor jou?

Als je 15 jaar of ouder bent en je hebt je eerste twee leerjaren van het middelbaar onderwijs achter de rug, dan kan je je bij ons inschrijven