Latijn (ASO/D)

2de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinaliteit

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Naast de algemene vakken uit de basisvorming krijg je enkele specifieke vakken afhankelijk van de studierichting die je kiest. Daarnaast laten we alle leerlingen kennis maken met de modules Journalistiek, Art&Act en Sportmix, Spaans en PC-sklillz.

In de studierichting Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket ‘gevorderde wiskunde’ in het specifiek gedeelte. Je gaat thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven.  Je krijgt een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Je focust op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij je los en hoe ga je hierover beargumenteerd in gesprek?  

Lessentabel: welke vakken krijg je?

Latijn
BASISVORMING
LBV2
Gezondheid en beweging2
Nederlands4
Moderne talen (Fr/Eng)5
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
Economie1
Art & Act1
Klascoach1
SPECIFIEK GEDEELTE
Latijn4
Wiskunde1
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Modules2
Leerbegeleiding2