Onze troeven

We leren je graag kennen … 

Ontdek een plek waar jouw toekomst vorm krijgt. Bij ons start je avontuur met een persoonlijk intakegesprek waar we jouw talenten, interesses en ondersteuningsbehoeften in kaart brengen. Samen bouwen we aan een pad dat leidt naar jouw succes, met een stevige basis vanuit de BASO-fiche en in nauw overleg met je vorige leerkrachten. Welkom bij een school die jou echt leert kennen.

We zorgen goed voor jou

Bij ons staat jouw welzijn centraal. Een toegewijde klastitularis, vakbekwame leerkrachten en een ondersteunend leerlingenbegeleidingsteam zorgen voor jou. Met een wekelijks lesuur van de klascoach en de steun van de leerlingbegeleiding, het leersteunteam, het CLB, en de brugfiguur van Menen en Wervik, begeleiden we jou waar nodig.

We leren jou plannen…

Bereid je voor op succes met onze georganiseerde aanpak. Onze planner en digitale agenda via Smartschool helpen je taken, opdrachten en toetsen effectief te plannen. Voor elk vak bieden we een afsprakennota met alle benodigdheden, studietips en evaluatiemethoden. Zo ben je altijd klaar voor wat komt. Welkom in een omgeving die je helpt groeien.

We begeleiden jou in het leren…

Bij ons staat persoonlijke leerbegeleiding centraal. We bieden een leeromgeving waar elke leerling individuele aandacht krijgt. In de eerste jaren bieden we 3 uur leerbegeleiding per week, waar je kunt bijwerken, extra ondersteuning krijgt, en uitgedaagd wordt. Ook in de hogere jaren blijven we verder inzetten op het leren op maat. Samen zorgen we ervoor dat je alles hebt om te slagen.

We bieden een uitdagende leeromgeving…

Ontdek een wereld waar leren verder gaat dan de klas: onze school biedt een krachtige leeromgeving met talentmodules die leerlingen voorbereiden op het echte leven. Elke vrijdagnamiddag is er voor de eerste graad de talentmodules. Voor leerlingen van de tweede en derde graad bieden we de vrijheid om hun leertraject aan te passen. Met een divers aanbod aan talentmodules kunnen onze studenten zich verdiepen in onderwerpen die hen echt interesseren en waar ze in uitblinken. Ontdek je talenten, volg je dromen en bereid je voor op een succesvolle toekomst bij ons.