Wetenschappen – Wiskunde (ASO/D)

3de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinaliteit

Vooropleiding en verder studeren:

De logische vooropleidingen zijn in de 2de graad ASO de richtingen Wetenschappen en Wetenschappen – Topsport.

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. 

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.  

Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.

Je leert:

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. 
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Je krijgt 7u wiskunde in de week.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

Lessentabel: welke vakken krijg je?

BASISWE-WI
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Module3
SPECIFIEK GEDEELTE WE-WI
Chemie1
Biologie / Aardrijkskunde *1
Fysica1
Wiskunde7
* Afwisselend in 5de en 6de jaar