Humane wetenschappen (ASO/D)

2de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinaliteit
3de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinalitei
t

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Naast de algemene vakken uit de basisvorming krijg je enkele specifieke vakken afhankelijk van de studierichting die je kiest. Daarnaast laten we alle leerlingen kennis maken met de modules Journalistiek, Art&Act en Sportmix, Spaans en PC-sklillz.

Humane wetenschappen

Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken over mens en samenleving in tijd en ruimte? Heb je interesse in je eigen gedrag en dat van anderen? Hou je van maatschappelijke thema’s? Ben je geboeid door de actualiteit?  In de richting humane wetenschappen maak je kennis met vier wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en cultuur, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen om zo inzicht te krijgen in en analyses te kunnen maken van de maatschappij en de mens rondom jou.  

Lessentabel: welke vakken krijg je?

Humane wetenschappen
BASISVORMING
LBV2
Gezondheid en beweging2
Nederlands4
Moderne talen (Fr/Eng)5
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
Economie1
Art & Act1
Klascoach1
SPECIFIEK GEDEELTE
Gedrags- en sociale wetenschappen3
Filosofie1
Kunstbeschouwing1
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Modules2
Leerbegeleiding2

Lessentabellen Humane wetenschappen in de 3de graad:

 Humane wetenschappen
BASISVORMING 
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
SPECIFIEK 
Gedragswetenschappen3-4
Cultuurwetenschappen4-3
COMPLEMENTAIR 
Modules 2