Leerlingenraad

Participatie

Wij willen dat leerlingen zich goed voelen op onze school. Verschillende studies tonen immers aan dat wie zich goed voelt in de schoolse omgeving meestal ook meer inzet gaat tonen en dus meer onderwijsvooruitgang maakt.

Een democratische houding is niet iets wat aangeboren is. Je moet democratie beleven en beoefenen. Inspraak is per definitie zoeken naar het compromis, participeren doe je door te ondernemen en daarin zoek je naar een positief en constructief klimaat.

Leerlingen kunnen anoniem suggesties bezorgen via de ideeënbus. Daarnaast organiseren we meerdere keren per jaar een leerlingenraad. Daar proberen we zoveel mogelijk klassen te vertegenwoordigen en kunnen de aanwezige leerlingen frustraties, kritieken en voorstellen formuleren om op die manier, samen het schoolklimaat verder te verbeteren.