Economie – Wiskunde (ASO/D)

3de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinaliteit

Vooropleiding en verder studeren:

De logische vooropleiding is in de 2de graad ASO de richting Economie of Wetenschappen.
Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken. 
Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde.
Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn. 
Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.
De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. 

Je leert:

Economie wordt abstract benaderd. 
De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid …. 
De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. 

In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

Voor de component Wiskunde streven we naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. In deze studierichting krijg je 7u/week wiskunde.

Lessentabel: welke vakken krijg je?

BASISEC-WI
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Module3
SPECIFIEK GEDEELTE EC-WI
Economie4
Wiskunde7