Latijn – Moderne talen (ASO/D)

3de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinaliteit

Vooropleiding en verder studeren:

De enig logische vooropleidingen zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad ASO.
Deze studierichting bestaat uit twee taalgebonden componenten: Latijn en Moderne talen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. 
Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies. 

De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident. 

De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, .. 

Je leert:

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.  Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. 

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht. 

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Lessentabel: welke vakken krijg je?

BASISLA-MT
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Module3
SPECIFIEK GEDEELTE LA-MT
Latijn4
Duits2
Engels1
Frans1