1 A

1ste graad – 1ste jaar – A-stroom

Voor wie?

Leerlingen die het getuigschrift van het basisonderwijs behaald hebben, komen terecht in 1A.

Lessentabel: welke vakken krijg je?

Het eerste jaar A is een algemeen vormend jaar. Dat betekent dat je heel wat basisvorming krijgt. Daarnaast voorziet onze school ook in extra leerbegeleiding, sociale vaardigheidstraining én een extra keuzegedeelte van 2u.

De talentenmodules behoren tot de basisvorming. Dat betekent dat alle leerlingen deze modules krijgen. Ze worden projectmatig aangebracht en zijn bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met verschillende interessegebieden en studierichtingen.

Sommige vakken worden in co-teaching gegeven.
Soms worden vakken ook geclusterd (vb. geohistorica, art & act,…). In deze vakken komen verschillende leerinhouden aan bod, maar hebben leerkrachten en leerlingen ook de mogelijkheid om projectmatig en vakoverstijgend te werken.