Economische wetenschappen (ASO/D)

2de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinaliteit

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.

Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Naast de algemene vakken uit de basisvorming krijg je enkele specifieke vakken afhankelijk van de studierichting die je kiest. 

Daarnaast laten we alle leerlingen kennis maken met de modules Journalistiek, PC Skillz, Spaans, Art&Act en Sportmix. Elk trimester kun je kiezen uit één van deze modules.

Economische wetenschappen (Economie)
Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde. Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst en verlies? Hoe blijft een ondernemer de concurrenten de baas? Hoe kan een werkgever goede relaties met zijn werknemers onderhouden? Waarom verdient niet iedereen evenveel? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van onze maatschappij? Dan is deze richting iets voor jou. 

Lessentabel: welke vakken krijg je?

Economische wetenschappen
BASISVORMING
LBV2
Gezondheid en beweging2
Nederlands4
Moderne talen (Fr/Eng)5
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
Economie1
Art & Act1
Klascoach1
SPECIFIEK GEDEELTE EC. WET.
Wiskunde1
Economie4
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Modules2
Leerbegeleiding2

In de 3de graad kan economie gecombineerd worden met moderne talen of met wiskunde.