Latijn – Wiskunde (ASO/D)

3de graad – 1ste en 2de jaar – ASO / Doorstroomfinaliteit

Vooropleiding en verder studeren:

De logische vooropleidingen zijn de richtingen Latijn en Grieks-Latijn in de 2de graad ASO.  Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Latijn en Wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. 
Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies. De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid, er zijn geen beperkingen. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.

Je leert:

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. In deze studierichting heb je 7u/week wiskunde.

Lessentabel: welke vakken krijg je?

BASISLA-WI
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Module3
SPECIFIEK GEDEELTE LA-WI
Latijn4
Wiskunde7