Talentenmodules

Je bent dan misschien wel geen crack in voetbal, maar je kunt keigoed mensen verzorgen of een eigen business runnen? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Via onze unieke aanpak met talentenmodules ontdek je waar je goed in bent en wat je graag doet. Dat helpt je bij het maken van de juiste keuzes tijdens je schoolloopbaan.

Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij op een eigenzinnige manier aan maximale exploratie en ontplooiing van het talent van al onze leerlingen. Dit doen wij over alle vakken heen, maar ook via onze talentenmodules.

We realiseren zo niet alleen een aantal belangrijke eindtermen. We voorzien ook de nodige ruimte voor uitdieping en individuele ontplooiing.

In de eerste graad krijgen de leerlingen afwisselend de volgende modules: Zorg, Ondernemen, Latijn Light, Cultuur & Media, Sport en PC-Tools. In het eerste jaar van de B-stroom komt de module Ambacht in de plaats van Latijn Light.

In de tweede graad krijgen de leerlingen modules zoals Eventmanagement, STEM CLIL, Journalistiek en Art&Act.

In onze talentenmodules ga je via projecten op ontdekkingstocht doorheen verschillende interessegebieden. Je hoeft tussen de modules niet te kiezen: je proeft ze allemaal. Zo ondervind je wat je leuk vind en waar je goed (of net iets minder enthousiast) voor bent. Belevend leren ten top!

Talentenmodules 1ste graad

  • Zorg
  • Sportmix
  • Cultuur & Media
  • Ondernemen
  • PC-tools
  • Latijn light (A-stroom)
  • Ambacht (B-stroom)
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)

Talentenmodules 2de en 3de graad (ASO):

In de 2de en 3de graad ASO organiseren we 2u per week een talentenmodule.

Alle leerlingen doorlopen per graad de modules via een doorschuifsysteem. Alle modules komen dus in de loop van het schooljaar een aantal keer aan bod.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 worden onderstaande modules voorzien:

STEM/CLIL

Via boeiende projecten wordt gewerkt aan extra inzichten en competenties voor wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde. Deze vakken worden als één geintegreerd geheel gegeven. De instructies worden zowel in het Nederlands als Engels gegeven.

Journalistiek

In onze gemediateerde samenleving speelt het correct omgaan met informatie meer en meer een rol. Via deze module kruipen onze leerlingen zelf in de rol van ‘zender’ en leren ze hoe informatie verzameld en verwerkt wordt, leren ze omgaan met verschillende media, leren ze bronnen checken, … . Dat leren ze niet uit boeken, maar door zelf aan de slag te gaan.

Eventmanagement

De leerlingen leren omgaan met de verschillende economische principes, gaan aan de slag rond marketing en communicatie. Ze leren al doende de kneepjes van het vak.

Art & Act

Dit is een energieke module die je helpt om jouw ideeën op een creatieve manier vorm te geven. De tools je je hiervoor leert gebruiken: media, muziek, kunst, film en toneel.

Sportmix

Tijdens deze module komen de leerlingen in aanraking met niet voor de hand liggende sportdisciplines en verruimen ze hun bewegingsmogelijkheden.