Ouderparticipatie

De futurascholen secundair onderwijs hechten veel belang aan de participatie van iedereen die bij de school betrokken is.

Naast de leerlingenraad en schoolraad hebben we ook een werkgroep ouderparticipatie. De werkgroep ouderparticipatie komt driemaal samen in de loop van het schooljaar.

Ouders kunnen op verschillende manieren op school hun betrokkenheid en engagement laten blijken.

Niet iedereen zal het even intensief willen of kunnen doen, maar er zijn verschillende mogelijkheden: deelnemen aan schoolactiviteiten, actief helpen bij de organisatie, op pedagogisch vlak participeren, werkgroepen organiseren rond bepaalde thema’s, …. .

Ouders die zich wensen te engageren voor deze werkgroep als kritische denktank, kunnen zich melden bij de directie.

Iedereen kan ook communiceren met leerkrachten en directie via smartschool.