Leefregels

Om het samenleren en samenleven op de futurascholen secundair onderwijs voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, is het van belang dat elke leerling zich houdt aan enkele duidelijke leefregels:

1. Na het eerste belsignaal vertrekt iedereen onmiddellijk naar zijn rij. Tegen het tweede belsignaal staat iedereen per twee in de rij.

2. Tijdens de leswissels blijft het rustig in de gang.

3. Je hebt je agenda steeds bij en je geeft je agenda af als hierom gevraagd wordt.

4. Je gedraagt je beleefd en respectvol tegenover medeleerlingen en personeelsleden op school.

5. Je zorgt dat je voor elke les je materiaal bij hebt.

6. Eten en drinken doe je enkel tijdens de pauzes en afval sorteer je in de vuilnisbakken.

7. Je schakelt GSM, MP3-speler, Ipod e.d. uit bij het betreden van de gebouwen. De toestellen mogen niet hoorbaar of zichtbaar zijn tijdens de lesuren en   leswissels.

8. Je vraagt het woord en laat anderen uitspreken.

9. Tijdens de lessen spreek je Algemeen Nederlands.

10 Je bent op tijd aanwezig en wettigt elke afwezigheid.