Onze school

We zijn een diverse school die werkt aan actief burgerschap en vertrekt vanuit gezamenlijke waarden en normen, normen die vandaag vaak de maatstaf vormen waarop onze gemeenschap gestoeld is.

Ons team werkt zich vol passie uit de naad om de leerlingen maximale onderwijskansen te bieden, we nemen als onderwijsinstelling onze maatschappelijke plicht op om, samen met de ouders, al het nodige te doen om het talent van élke leerling verder te ontplooien.

» Schoolfolder

Bekijk onze geweldig ogende folder met informatie over onze schoolwerking en het aanbod.

» Team

Met trots stellen wij u graag ons schoolteam voor, bestaande uit gepassioneerde en ijverige professionals.

» Onze troeven

Een greep uit een aantal van onze troeven, wat wij kunnen bieden is apart en eigenwijs.

» Kalender

Belevend leren betekent ook op verkenning gaan. Maar natuurlijk is er ook héél wat te beleven bij ons, bekijk daarom onze kalender en hou meteen een paar belangrijke datums vrij!

» Ouderparticipatie

Wij streven ernaar om maximale inspraak te geven aan zowel onze leerlingen als ouders.

» Schoolreglement en PPGO!

Wij werken volgens de principes en waarden van het pedagogisch project van het GO!

» Leefregels

Goede afspraken maken goede vrienden. Met onze 10 leefregels benadrukken we het belang van structuur en onderlinge afspraken.

» Dagindeling

Een overzicht van onze lesuren en pauzes.

» Begeleiding en CLB

Uit een recente doorlichting blijkt dat wij in de Grenslandscholen een grote leerwinst bereiken bij leerlingen. Dat komt omdat wij voorzien in een individuele leerlingbegeleiding en goed samenwerken met het CLB.

» Leerlingenraad

Via onder meer de leerlingenraad krijgen jongeren die schoolgaan in de Grenslandscholen heel wat inspraak.

» Schoolkosten

Door inventief te zijn in het aanwenden van onze leermiddelen maar ook te zorgen voor een duidelijk overzicht van alle schoolkosten hoeft schoolgaan niet te duur te zijn.