Schoolkosten

Het is het beleid van onze school om ouders reeds van het begin van het schooljaar een zo volledig en zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de schoolkosten.

Heb je vragen over jouw schoolfactuur? Neem dan gerust contact op met de verantwoordelijke voor facturatie (bram@futurascholen.be).