Schoolkosten

Het is het beleid van onze school om ouders reeds van het begin van het schooljaar een zo volledig en zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van deze schoolkosten.

Klik hier om het overzicht te openen (2020-2021)