Hoe werkt het?

Elke week heb je twee dagen les en ga je drie dagen werken. Je leert dus ook veel op de bedrijfsvloer. De inhoud van de opleidingen sluit naadloos aan op de arbeidsmarkt. Je behaalt getuigschriften en diploma’s die gelijkwaardig zijn aan die van het voltijds secundair onderwijs.

Naast 2 dagen les op het centrum (1 dag basisvorming en 1 dag praktijk) worden de overige lesdagen ingevuld met onderstaande mogelijkheden:

Arbeidsdeelname.

Werken met een OAO – overeenkomst alternerende opleiding.

Voorwaarden: Je bent arbeidsbereid en arbeidsrijp

Je zoekt actief naar werk, je trajectbegeleider helpt je in je zoektocht. Heb je werk gevonden, dan kun je een contract krijgen bij de werkgever, in samenspraak met het centrum. Je werkt drie dagen per week. De hoogte van je vergoeding hangt af van hoe ver je staat in je traject. De tewerkstelling sluit aan bij je opleiding.

Tijdelijke opleiding.

Aanloopfase

De aanloopfase is een traject dat bedoeld is om leerlingen die in de arbeidsdeelname van leren en werken of duaal leren willen starten. De groep jongeren hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht en zijn gemotiveerd om te leren op een werkplek. De leerlingen zijn ‘arbeidsbereid’, maar nog niet ‘arbeidsrijp’ en krijgen hierdoor ondersteuning om te leren op een werkplek met als duidelijk doel een stap te zetten in duaal leren of de arbeidsdeelname van leren en werken. De aanloopfase wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

 Er wordt gewerkt op 3 pijlers:

 • vaktechnische competenties

 • arbeidsgerichte competenties

 • loopbaangerichte competenties

NAFT – Naadloze flexibele trajecten

NAFT is voor jongeren die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. Ze hebben nood aan een positief en maatgericht traject zodat ze opnieuw aansluiting kunnen vinden bij een schools traject. De aanmelding gebeurt in overleg met het CLB dat nauw samenwerkt met de school, de ouders en de jongere zelf.

De trajectbegeleider screent elke leerling die zich inschrijft. Daarna wordt, in overleg met de leerkrachten, een traject voorgesteld. In principe ben je verplicht om in dit traject in te stappen, maar wij laten altijd ruimte voor inspraak.