Foto’s

Als school presenteren wij graag de rijkdom aan talent bij onze leerlingen. Via de links hieronder kan dan ook vanuit de verschillende klassen blogs en/of foto’s bekeken worden van allerlei activiteiten. We hechten als school ook belang aan privacy en gegevensbescherming, vandaar vragen wij elk schooljaar of jouw kind deel mag uitmaken van onze online fotocampagnes via onder meer onze website en sociale media. Wie eerder toestemming gaf en dit wenst in te trekken kan dit steeds aan de leerkracht of directie laten weten.