Onze visie

De visie op onderwijs is gebaseerd op ‘het pedagogisch project van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap’. Onze school profileert zich als een creatieve, ontdekkende school.

Onze visie op onderwijs

We hebben belangstelling en respect voor ieders mening.

Veranderingen en vernieuwingen benaderen we met openheid.

Wij hebben oog voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden. Alle kinderen voelen zich thuis op onze school, ongeacht hun filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij.

Iedere leerling functioneert als gelijke. Er is respect voor de eigenheid van elkaar.

Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, worden op onze school als gelijken behandeld.

We hebben een brede kijk op de wereld. We staan open om andere culturen te begrijpen

Ontplooiing

We streven een maximale ontwikkeling van de creatieve talenten van onze leerlingen na.

Via de muzische vorming proberen we de taalvaardigheid en de sociale competenties van de leerlingen te verhogen.

Op onze school loopt het driejarig project KUNSTKUUR. Daarvoor werken we samen met de leerkrachten DKO van de stedelijke academies van Menen.

We zijn ambitieus en stimuleren elkaar om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

We gaan op onderzoek en leren van elkaar. Daarnaast krijgen ‘leren leren’, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden in de verschillende leergebieden onze specifieke aandacht.

We hebben aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. We zorgen voor differentiatie en individuele begeleiding. De ouders worden betrokken tijdens het volledige zorgtraject.

Mondigheid

We zorgen ervoor dat al onze leerlingen mondig worden, zodat elk kind zijn gedachten, ervaringen en gevoelens optimaal kan verwoorden.

We werken doelgericht aan een verbetering van de taalvaardigheid van al onze leerlingen. Gezien de specifieke geografische ligging van onze grenslandschool, doen wij een extra inspanning om de anderstaligen hierbij met bijzondere zorg te begeleiden.

Betrokkenheid

Op onze school hebben de leerlingen inspraak door hun vertegenwoordiging in de leerlingenraad.

De ouders hebben inspraak door hun vertegenwoordiging in de schoolraad. De school engageert zich om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.

Sociaal voelend

Onze school heeft oog voor het werken en leven ‘in groep’.

Met de methodiek van de axenroos ervaren de kinderen waarden en tekorten bij zichzelf en de anderen. Daaraan gekoppeld heeft de school een beloningsysteem uitgewerkt.

We brengen de kinderen omgangsvormen, leefregels en afspraken bij, die belangrijk zijn voor het samenleven met de groep.

Kansen bieden

Iedereen draagt zijn steentje zodat elk kind het beste uit zichzelf kan naar boven halen.

Iedereen een VIP!