Sociale en technische wetenschappen

Deze richting biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving.

De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Vanaf 2018 pakken we in STW ook uit met onze module Art&Act. Hierin worden enkele creatieve vakken gebundeld en aangevuld met extra boeiende uitdagingen. Een mix van PO, MO, Expressie en multimedia!