Ciceroklas

Cicero, Einstein, Ontdekkers… Het klinkt misschien nog wat vreemd in de oren, maar vanaf 1 september 2016 werden in de futurascholen secundair onderwijs de traditionele 1A- en 1B-klas vervangen door de Cicero-, Einstein en Ontdekkingsklas. Het gaat hier niet alleen om nieuwe namen maar om een totaal nieuwe aanpak waarin belevend en ervaringsgericht leren centraal staan.

Cicero geeft de leerlingen een stevige basis Latijns(e) (cultuur) mee maar ook een flinke dosis basisvorming.

Omdat LATIJN een buitenbeentje is, krijgen de Latinisten dus een aparte aanpak. De theoretische lessen grammatica en woordenschat worden afgewisseld met een aantal projecten waarin er rond de Romeinse cultuur gewerkt wordt.