Onze zorgcoördinator

De zorgcoördinator (zoco) , juf Isolde Priem op onze school .

Om aan te sluiten bij de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen in het algemeen en van bepaalde risicogroepen in het bijzonder, is de uitbouw van een gedegen zorgbeleid van groot belang. Een goede begeleiding van leerlingen op school is immers een voorwaarde voor een effectief en efficiënt leerproces en heeft een positieve impact op de harmonische ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteit van de school.

In het opnemen van de zorg is de klastitularis de belangrijkste speler. Zorg dient echter op klasniveau ingebed te zijn in een geïntegreerd zorgbeleid op schoolniveau. Wij hechten dan ook belang aan een geïntegreerde zorg met een geïntegreerd zorgbeleid op schoolniveau. Leerkrachten worden ondersteund door directie, schoolwerking en zorgcoördinator. Samen willen we zo instaan voor een zorg op maat van elke leerling.

De leerkracht is de spil van een goede preventieve basiszorg. De manier waarop de leerkracht antwoord geeft op de gewone zorgvragen van leerlingen is cruciaal.

Bij de verhoogde zorg blijft de leerkracht hier echter een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van deze leerlingen. De ouders worden vanaf dit moment steeds actief betrokken. Optioneel kan ook het CLB betrokken worden.

Bij de uitbreiding van de zorg richt het CLB zich op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders. De regie voor het verloop van het traject, is tijdens deze fase de verantwoordelijkheid van het CLB. Het schoolteam coördineert en realiseert echter nog steeds de schoolinterne zorg. Het werkt hierbij planmatig en registreert de acties in het leerlingendossier.

Ik neem ook de taak van vertrouwensjuf op mij, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Ouders die problemen ondervinden met hun kinderen kunnen hierover een gesprek voeren met mij.

Ook de kinderen kunnen steeds bij mij terecht. Met de meeste discretie zal ik, als vertrouwensjuf, met ouders en kinderen een weg naar een oplossing van die problemen zoeken.

Voor een afspraak kan u mij bereiken:

  • via het telefoonnummer van de school nl. 056/312703