Inschrijvingen

Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen lagere school:

  • Elke schooldag tussen 8u45 en 15u35, behalve woensdag tot 12u05.
  • Op afspraak met de directie (na telefonische afspraak: 056/312703 of via e-mail frederick@futurascholen.be

Voor het kleuteronderwijs gelden voor dit schooljaar volgende instapdata

  • 2 september 2019 -> kinderen geboren ten laatste op 02/03/2017
  • 4 november 2019 -> kinderen geboren ten laatste op 04/05/2017
  • 6 januari 2020 -> kinderen geboren ten laatste op 06/07/2017
  • 3 februari 2020 -> kinderen geboren ten laatste op 03/08/2017
  • 2 maart 2020 -> kinderen geboren ten laatste op 2/09/2017
  • 20 april 2020 -> kinderen geboren ten laatste op 20/10/2017
  • 25 mei 2020 -> kinderen geboren ten laatste op 25/11/2017


Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID en/of SIS-kaart voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.