De vriendenkring

Beste ouders,

Elk jaar en elke dag opnieuw dragen onze directies, leerkrachten en andere personeelsleden hun steentje bij om het voor uw kinderen zo leerrijk, plezierig en aangenaam mogelijk te maken op school. Maar ook de vrijwilligers uit de Vriendenkring dragen hun steentje bij!

Ook als ouder kan u daaraan meewerken en actief betrokken worden bij deze werking. Als leden van de Vriendenkring engageren wij ons om van onze school meer te maken dan een plaats waar alleen maar geleerd wordt.

De Vriendenkring organiseert jaarlijks samen met de school een aantal activiteiten: de koekenverkoop, het Pietenontbijt, Sint in de klassen, schoolfeest, opendeur, …. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor allerhande doeleinden, natuurlijk allemaal ten voordele van de school en de leerlingen.

Uiteraard kunnen we daarbij altijd extra hulp gebruiken!

Wilt u af en toe eens een handje toesteken tijdens een activiteit zonder u echt bij de Vriendenkring aan te sluiten? Laat het ons weten… want vele handen maken licht werk!

Indien u nauwer betrokken wil zijn, word dan actief lid van ons gemotiveerd team. Nieuwe leden betekenen vanzelfsprekend nieuwe ideeën en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Bezorg gerust uw gegevens via de leerkrachten of via een lid van de Vriendenkring!

Alvast bedankt!