Onze visie

Samen groeien met respect voor elkaar in een warme, groene en fitte school! Hieronder vind je de 6 belangrijkste pijlers die wij op school omarmen.

Respect
 • Voor elkaar
  • Leerlingen, ouders, leerkrachten, externen
  • Natuur, materialen
 • VIP

Elk individu wordt gezien als een Very Important Person (VIP), en we behandelen elkaar dan ook met de nodige vriendelijkheid, begrip en waardering. Of je nu een leerling bent, een ouder, of een leerkracht, ieders bijdrage wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Respect gaat verder dan enkel het menselijke, we hebben ook respect voor materialen en de natuur.

Warm

 • Welbevinden (ruzie uitpraten, afspraken maken)
 • Gezellig
 • Rust (leeshoek – kwartierlezen)
 • Veiligheid
 • Nesten

We streven naar een gezellige plek waar je je thuis en veilig voelt. Het welbevinden staat centraal, we leren open en verbindend communiceren. Onze nestlessen helpen kinderen bij hun sociale, emotionele ontwikkeling en innerlijke rust.

Samen
 • Teamwork
 • Co-teaching
 • Klas overschrijdend werken
 • Ouderparticipatie

We geloven op school in teamwork over alle grenzen heen. Samenwerken met Futurascholen, externen, ouders, leerkrachten maar vooral met onze leerlingen en hen aanmoedigen om onderling samen te werken.

Groeien
 • Zelfstandigheid
 • Creativiteit
 • Talenten ontplooien
 • Kansen krijgen en geven

Bij ons op school streven we naar groei. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke individuen die een eigen mening hebben maar ook kritisch zijn. We moedigen creativiteit aan.

Fit
 • Bewegend leren
 • Gezonde levensstijl
 • Beweegmomenten
 • Zwemmen/turnen
 • Zelfzorg

Op onze school kiezen we voor een gezonde levensstijl. We geloven in fit zijn, niet alleen voor ons lichaam maar ook voor onze geest. Daarom integreren we bewegend leren in ons lessenpakket. Naast zwemmen en turnen bieden we doorheen de dag ook actieve beweegmomenten aan. (bv.: woensdagnamiddag sport, ochtendjogging, dansen over de middag,…)

Groen
 • MOS School
 • Composteren
 • Mooimakers
 • Duurzaamheid
 • Ontdekkend leren
 • Natuur

Onze school is trots om een groene plek te zijn, waar respect voor natuur centraal staat. Als MOS school zijn we vastberaden om het milieu verder te beschermen en te zorgen voor meer diversiteit. We trekken de natuur in om te ontdekken en te leren. Groen staat niet enkel voor het groen van de natuur maar ook voor de duurzame investeringen die we maken.