Hoe werkt het?

Elke week heb je twee dagen les en ga je drie dagen werken. Je leert dus ook veel op de bedrijfsvloer. De inhoud van de opleidingen sluit naadloos aan op de arbeidsmarkt. Je behaalt getuigschriften en diploma’s die gelijkwaardig zijn aan die van het voltijds secundair onderwijs.

Naast 2 dagen les op het centrum (1 dag basisvorming en 1 dag praktijk) worden de overige lesdagen ingevuld met onderstaande mogelijkheden:

Arbeidsdeelname.

Je zoekt actief naar werk, je trajectbegeleider helpt je in je zoektocht. Heb je werk gevonden, dan krijg je een contract bij de werkgever, in samenspraak met het centrum. Je werkt drie dagen per week (in vakanties 5 dagen). De hoogte van je vergoeding hangt af van hoe ver je staat in je traject. De tewerkstelling sluit aan bij je opleiding.

Tijdelijke opleiding.

Het tijdelijk volgen van een bijkomende opleiding (buiten DO) of cursus die speciek gericht is op het verhogen van de tewerkstellingsperspectieven of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, bv. een sollicitatie- training, attitudetraining, intensieve taalcursus …

Brugproject.

Ben je ingeschreven voor het einde van de leerplicht, dan kan je een brugproject doen. Je doet er werkervaring op gedurende 20 uren per week verspreid over 3 dagen. Je krijgt er een contract voor maximum één schooljaar, waarbij je een onkostenvergoeding krijgt van 1 euro per uur. Een brugproject is essentieel om je de nodige ervaring te laten opdoen om te kunnen slagen bij een werkgever. Je kan terecht bij volgende brugprojecten:

  • Vzw Jongerenatelier Kortrijk
  • Vzw Jongerenatelier Roeselare
  • Oranjehuis (Aura) Kortrijk
  • Groep Intro Kortrijk
  • Groep Intro Roeselare

Voortraject.

In een voortraject word je begeleid naar zelfstandig solliciteren en het verwerven van de juiste competenties om werk te vinden. Je kan terecht bij:

  • Groep Intro Kortrijk
  • Groep Intro Roeselare

Persoonlijk ontwikkelingstraject (POT).

Als je dreigt vast te lopen in een situatie die je niet meer meester bent, kunnen wij je helpen via een individueel ontwikkelingstraject in een centrum deeltijdse vorming.

  • Groep Intro Kortrijk
  • Groep Intro Roeselare
  • CDV AURA, Kortrijk.