Schoolreglement

Goede afspraken maken goede vrienden. Structuur zorgt voor een aangenaam klimaat waarin onze kinderen en alle betrokkenen kunnen floreren.

https://schoolreglementbeheer.g-o.be/r/edit/26_124206-1/1/Onze%20school/?year=2021#1393654