Schoolreglement

Goede afspraken maken goede vrienden. Structuur zorgt voor een aangenaam klimaat waarin onze kinderen en alle betrokkenen kunnen floreren.